Coronamaatregelen

Om veilig samen te kunnen komen zijn in de kerk beperkende coronamaatregelen van kracht. De hiervoor vereiste veiligheidmaatregelen die gelden voor de erediensten, gemeentelijk leven en het pastoraat zijn opgenomen in het gebruiksplan

In aanvulling op het gebruiksplan treft u onderstaand de meest actuele richtlijnen aan.

Voor de periode 15 december tot 19 januari 2021 gelden de volgende beperkingen en maatregelen:

Erediensten

De bezoekersaantallen voor de erediensten zijn beperkt tot maximaal 30 bezoekers. Per dienst wordt een wijk uitgenodigd. De (digitale) uitnodigingen hiervoor worden op de vrijdagavond voorafgaande aan de zondag verzonden. In het toewijzen van plaatsen willen we vooral oog hebben voor gezinnen met kinderen voor wie het moeilijk is om online diensten te volgen en alleen gaanden.

Verenigingen en Bijbelkringen

Alle activiteiten en bijeenkomsten in het kerkgebouw komen te vervallen tot 19 januari 2021. Hiervoor gelden geen uitzonderingen. Besturen van verenigingen en Bijbelkringen kunnen uiteraard gebruik maken van digitale mogelijkheden om contact met elkaar te kunnen blijven houden. Ook kan in overleg gebruik gemaakt worden van de livestream in de kerk.

Pastoraat, diaconaat en jeugdpastoraal werk

Gedurende de periode tot 19 januari 2021 zullen geen huisbezoeken afgelegd worden door ouderlingen en diakenen. De predikant zal deze lijn ook vasthouden. Ook de jeugdpastoraal werkers zullen geen bezoeken afleggen. In bijzondere pastorale situaties is maatwerk mogelijk in overleg met betrokkenen..

De commissie anderhalve meter houdt toezicht op de coronamaatregelen.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met br. J. Eisma (veiligheidscoördinator) j.eisma@pniel.nl  06-10029663

Pniëlkerk

Veenendaal

Lid van de CGK

Christelijke Gereformeerde Kerken

Wij zijn lid van het CGK kerkverband.


Webdesign: Webteur