Coronamaatregelen

Om veilig samen te kunnen komen zijn in de kerk beperkende coronamaatregelen van kracht. De hiervoor vereiste veiligheidmaatregelen die gelden voor de erediensten, gemeentelijk leven en het pastoraat zijn opgenomen in het gebruiksplan

In aanvulling op het gebruiksplan treft u onderstaand de meest actuele richtlijnen aan.

Erediensten

De bezoekersaantallen voor de erediensten zijn beperkt tot maximaal 250 bezoekers. Per dienst worden vier wijken uitgenodigd. De (digitale) uitnodigingen hiervoor worden op de vrijdagavond voorafgaande aan de zondag verzonden. Indien u als gast de dienst wilt bijwonen bent u hartelijk welkom. U kunt zich aanmelden via aanmelden@pniel.nl

Verenigingen en Bijbelkringen

De verwachting is dat in september verenigingen en Bijbelkringen weer kunnen opstarten. Tot die tijd vinden er zeer beperkt activiteiten plaats in het kerkgebouw.Besturen van verenigingen en Bijbelkringen kunnen uiteraard gebruik maken van digitale mogelijkheden om contact met elkaar te kunnen blijven houden. Ook kan in overleg gebruik gemaakt worden van de livestream in de kerk. 

De commissie anderhalve meter houdt toezicht op de coronamaatregelen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met br. J. Eisma (veiligheidscoördinator) j.eisma@pniel.nl  06-10029663

Pniëlkerk

Veenendaal

Lid van de CGK

Christelijke Gereformeerde Kerken

De Pniëlkerk maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken


Webdesign: Webteur