foto-04.jpg

Coronamaatregelen

Om veilig samen te kunnen komen zijn in de kerk beperkende coronamaatregelen van kracht. De hiervoor vereiste veiligheidmaatregelen die gelden voor de erediensten, gemeentelijk leven en het pastoraat zijn opgenomen in het gebruiksplan

In aanvulling op het gebruiksplan treft u onderstaand de meest actuele richtlijnen aan.

Erediensten

De bezoekersaantallen voor de erediensten zijn beperkt tot maximaal 210 bezoekers. Per dienst worden vier wijken uitgenodigd. De (digitale) uitnodigingen hiervoor worden op de woensdagavond voorafgaande aan de zondag verzonden. Indien u als gast de dienst wilt bijwonen bent u hartelijk welkom. U kunt zich aanmelden via aanmelden@pniel.nl

De commissie anderhalve meter houdt toezicht op de coronamaatregelen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met br. J. Eisma (veiligheidscoördinator) j.eisma@pniel.nl  06-10029663

Pniëlkerk

Veenendaal

Lid van de CGK

Christelijke Gereformeerde Kerken

De Pniëlkerk maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken


Webdesign: Webteur