Skip to main content

Privacyverklaring Pniëlkerk Veenendaal

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en online-diensten van de Pniëlkerk (Christelijke Gereformeerde Kerk te Veenendaal). Door gebruik te maken van deze website (www.pniel.nl) geeft u aan het privacybeleid te accepteren. De Pniëlkerk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van de verzamelde gegevens

Gebruik van onze webdiensten

Onze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Intranet

Om het interne gedeelte van de website van De Pniëlkerk te kunnen gebruiken, worden persoonsgegevens opgeslagen. Dit interne gedeelte is alleen bedoeld voor gemeenteleden of gastleden. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en zijn inzichtelijk voor andere leden. Leden van de Pniëlkerk kunnen deze gegevens online bekijken met de aan hun verstrekte unieke accountgegevens. Bovendien kunt u ten alle tijde bij de scriba opvragen welke gegevens zijn vastgelegd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de scriba. Binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring en het goed laten functioneren van de website.

Google Analytics

Wij kunnen Google Analytics gebruiken om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten de IP-adressen anonimiseren.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals bovenstaand zijn beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Informatie over onze gemeenteleden wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werkers/vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

De Pniëlkerk biedt nieuwsbrieven aan voor interne doeleinden. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Privacybeleid foto’s

Beeldmateriaal van gemeenteleden zullen alleen op het interne gedeelte van de website beschikbaar worden gesteld en is dus alleen toegankelijk voor degenen die hiervoor een toegangsaccount hebben. Eventueel beeldmateriaal op het openbare gedeelte van de website, waarop personen herkenbaar in beeld zijn worden alleen geplaatst na toestemming van de betrokkene(n).

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens via websites van derden.

Beveiliging

De Pniëlkerk neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. www.pniel.nl is de website van de Pniëlkerk en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de sitebeheerder.

Opname kerkdiensten

Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via kerk-tv de kerkdienst te volgen. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. 
Hiervoor hanteren wij de volgende regels:

  • Kerk-tv maakt gebruik van beeld en geluid. De beelden bevatten een totaalbeeld van de de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en delen van de kerkzaal.
  • De opnames zijn bedoeld voor iedereen die niet bij de kerkdienst aanwezig (kan) zijn.
  • Opnames worden bewaard op de beveiligde webservers van de Pniëlkerk en kunnen gedurende deze tijd publiekelijk worden bekeken en gedownload.
  • Personen die worden genoemd tijdens de afkondiging en waar voorbede voor wordt gedaan kunnen vooraf laten weten dat dit niet moet worden uitgezonden en wordt opgenomen. Er is een mogelijkheid het uitzenden en opnemen van het geluid uit te zetten en personen niet in beeld te brengen.
  • Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken.
  • Er worden gedurende de kerkdienst volledige opnames gemaakt van de gebeurtenissen op het liturgisch centrum. Gemeenteleden die belijdenis doen, voorlezen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst dienen hier rekening mee te houden. Indien gewenst en tijdig aangegeven kan er een totaalbeeld van het liturgisch centrum worden getoond.
  • Kerk–tv valt niet onder de regelgeving voor cameratoezicht via het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er is dan ook geen toestemming van het CBP nodig.
  • De gemeente in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van opnames die via www.pniel.nl of op andere wijze zijn verkregen dan wel beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden kunnen worden benadeeld (bijv. het verspreiden van beelden via internet anders dan via www.pniel.nl met het oogmerk een persoon of groep personen te benadelen.
  • Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de kerkenraad mogen er geen opnames via internet en/of sociale media verspreid worden.
  • Een exemplaar van deze regeling is opvraagbaar via de scriba en staat gepubliceerd op de website van De Pniëlkerk.

Koppeling met derden

Als een gebruiker gegevens die worden verzameld via de website deelt met toepassingen van derden, zoals andere platformen of apps, dan zijn op de verwerking daarvan door deze derden uitsluitend de privacy policies van die derden van toepassing. Hieronder is mede begrepen, maar daartoe niet beperkt, het openbaar delen via social media. De Pniëlkerk heeft op hun gegevensverwerking helaas geen invloed.

Contact details

www.pniel.nl is een website van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Veenendaal en is als volgt te bereiken.

Pniëlkerk
Ghandistraat 2
3902 KD  Veenendaal

Contact opnemen.