Skip to main content

Onze kerkdiensten

De Pniëlkerk weet zich verbonden aan de gereformeerde belijdenis. Deze zogenaamde drie formulieren van enigheid, waarvan de Heidelbergse Catechismus de meest bekende is, stempelen onze erediensten. Daarom staat de Woordverkondiging, de preek, in beide diensten centraal. In de middagdienst ligt vaak het accent op de belijdenisgeschriften. Meestal lezen we dan naast de Bijbel ook een gedeelte uit de Catechismus.

Daarnaast wordt er in de diensten gezongen en gebeden. We zingen onze psalmen in de oude berijming. Tijdens speciale diensten worden enkele liederen gezongen uit de bundel Weerklank. De bijbelvertaling die we gebruiken is de Herziene Statenvertaling.

Tijdens de dienst wordt gecollecteerd voor hulpverlening en andere diaconale doelen ver weg en dichtbij. We collecteren ook voor de kerk. De collectedoelen worden vooraf bekendgemaakt.

In beide diensten is kinderoppas aanwezig.

De Poster

Naast de diensten in de Pniëlkerk zijn er op zondag ook twee laagdrempelige samenkomsten in De Poster.

Welkom

U bent allen van harte welkom bij ons in de kerkdiensten of samenkomsten!