Skip to main content

Opgenomen kerkdiensten

In de onderstaande lijst ziet u opgenomen kerkdiensten. Een uur na afloop van een kerkdienst wordt de opname aan de lijst toegevoegd. 

17 juli 2024
middag
14 juli 2024
middag
Ds. H.M. Mulder
Rom. 13: 1-7 en NGB 36 Thema: De overheid als Gods dienares
14 juli 2024
morgen
Ds. F.W. van der Rhee
Psalm 35 Thema: Ik ben uw heil!
07 juli 2024
middag
Ds. F.W. van der Rhee
Genesis 17:1-14 Thema: Zichtbaar evangelie
07 juli 2024
morgen
Ds. H.M. Mulder
Openbaring 3 vers 1-6 Thema: De Grafkerk te Sardis
30 juni 2024
middag
Ds. H.M. Mulder
doopdienst
Mat. 28: 16-20 en NGB 34 Thema: De zegen van de Heilige Doop
30 juni 2024
morgen
Ds. F.W. van der Rhee
Genesis 29:11-30:24 Thema: Jakobs gezin
23 juni 2024
middag
Ds. H.M. Mulder
Viering en dankzegging H.A.
Mat. 26: 26-29 en NGB 35 Thema: De zegen van het Heilig Avondmaal
23 juni 2024
morgen
Ds. H.M. Mulder
Viering H.A.
Galaten 1: 13-24 Thema: Getuigen van Gods genade
19 juni 2024
avond
Ds. F.W. van der Rhee
Bezinningsuurtje
16 juni 2024
middag
Ds. F.W. van der Rhee
Ezechiël 34: 1-19 en 1 Korinthe 5:1-8, artikel 32 NGB Thema: Orde en tucht in Christus’ gemeente
16 juni 2024
morgen
Ds. H.M. Mulder
Galaten 1: 1-12 Thema: Leven in vrijheid of gebondenheid
09 juni 2024
middag
Ds. J.A. de Kok (ICF Utrecht-West)
Lukas 12: 13-21 Thema: Geldgericht of Godgericht?
09 juni 2024
morgen
Ds. H.M. Mulder
Openbaring 2 vers 18-29 Thema: De Morgensterkerk te Thyatira
02 juni 2024
middag
Ds. H.M. Mulder
1 Tim. 3 en NGB 30 en 31 Thema: Tot Uw dienst bereid
02 juni 2024
morgen
Ds. F.W. van der Rhee
Genesis 28:10-22 Thema: Een Bethelkerk voor Jakob
28 mei 2024
middag
26 mei 2024
middag
Ds. F.W. van der Rhee
Galaten 1:6-9; Handelingen 19: 1-6 en 2 Thessalonicenzen 3:3-15 NGB art. 29 Thema: De ware kerk
26 mei 2024
morgen
Ds. H.M. Mulder
Openbaring 2 vers 12-17 Thema: De Troonkerk te Pergamus
20 mei 2024
morgen
Ds. H.M. Mulder
2e Pinksterdag
Psalm 143 Thema: Heer, wijs mij Uw weg
Pagina 1 van 123