foto-06.jpg

Duiding coronavirus voor kinderen

Voor opvoeders en kinderen geeft ABC van het geloof een handreiking om met elkaar in gesprek te gaan over het virus.

coronakinderenabc

Beste opvoeders,

De ene op de andere dag waren deze week alle kinderen de hele week thuis. De maatregelen rondom het coronavirus hebben grote invloed op de dagelijkse gang van zaken in uw gezin. Het geeft ook extra tijd en momenten om met kinderen in gesprek te zijn. Misschien maken ze zich veel zorgen en roepen alle maatregelen angst op. Misschien hebben ze er veel vragen over, misschien lijkt het ze juist niet echt bezig te houden.

Als christelijke ouders mogen we deze momenten met onze kinderen ook benutten om samen na te denken over wat alles wat er om ons heen gebeurt. Wat betekent het allemaal als we geloven dat God alle dingen regeert? Zijn het tekenen van de komst van de Heere Jezus? Vanuit ABC voor kinderen doen we graag een handreiking om hierover met uw kinderen in gesprek te gaan.

In gesprek

Stel na afloop van het filmpje een open vraag aan de kinderen. Bijvoorbeeld:

 • Wat heb je geleerd van het filmpje?
 • Wat vond je mooi?
 • Wat vond je moeilijk?

U kunt de volgende gespreksvragen gebruiken om de Bijbelse geschiedenis, die in het filmpje verteld wordt, verder te verwerken. De geschiedenis over de volkstelling van David is te vinden in 2 Samuël 24. Zoek eerst dat gedeelte op als u deze vragen gaat bespreken.

 • David is een goede strijder en heeft veel overwinningen behaald. Door het volk te tellen, wil hij laten zien hoe machtig hij is. Hij is hoogmoedig geworden. Wat betekent dat? Zijn de mensen in Nederland ook hoogmoedig? Op welke manier? Herken je iets van hoogmoed bij jezelf?
 • Kun je hoogmoedig zijn én op God vertrouwen? Waarom wel/niet?
 • Wat is de reactie van Joab? (vers 3) Wat had David op dat moment kunnen doen? Herken je het dat als je zonde wilt gaan doen er vaak een moment is dat je nog terug kunt? En hoe voel je je dan later als je er niet naar geluisterd hebt?
 • David moet uit drie straffen kiezen. Wat een verschrikkelijk moeilijke keuze! Wat vind je van Davids reactie? (vers 14, 17)
 • Hoe komt er een einde aan de straf van God? (vers 25) Wat zegt dat over God?
 • Verdienen wij straf door de zonde die we doen? Welke? Hoe kun je aan die straf ontkomen? Lees met elkaar wat de Heidelbergse Catechismus hierover zegt in Zondag 5 en 6.
 • God is altijd bezig om ons te corrigeren. Hij wil niet alleen dat we vergeving zoeken bij de Heere Jezus, maar ook dat we op de Heere Jezus gaan lijken. Er gebeuren nu dingen die jij misschien moeilijk vindt. Zou de Heere jou willen corrigeren?
 • Als je zonden vergeven zijn, wat zou God dan kunnen bedoelen met ziekte in je leven?
 • Als je niet op God vertrouwt, wat zou Hij dan kunnen bedoelen met ziekte in je leven?

Zingen

 • Psalm 130:1, 2, 3, 4
 • Psalm 91:1
 • Heer’ ik kom tot U 
 • U bent mijn Schuilplaats Heer’ 

Bidden

Ga samen met uw kinderen in gebed. Laat de kinderen merken dat ze ál hun zorgen, vragen en angsten aan de Heere mogen vertellen. Hieronder staan mogelijke gebedspunten.

 • Belijd de Heere de zonden waar je in het gesprek aan hebt gedacht. Noem ze één voor één.
 • Belijd dat alleen de Heere Jezus je van deze zonden kan verlossen en de straf van God kan veranderen in een zegen. Vraag de Heere om vergeving.
 • Vraag de Heere om je te helpen om je oprecht van deze zonden af te keren.
 • Vraag de Heere om je duidelijk te maken hoe Hij deze moeilijke dingen in jouw leven bedoelt en hoe je hierdoor meer op de Heere Jezus kunt gaan lijken.
 • Bid om Gods bescherming en troost als we ons kwetsbaar en bang voelen.
 • Bid dat de mensen in Nederland zullen begrijpen dat ze Gods redding nodig hebben.
 • Bid voor zieke, kwetsbare en oudere mensen op deze wereld.
 • Bid voor alle zorgmedewerkers in Nederland en andere landen.
 • Bid voor kinderen voor wie het helemaal niet fijn is om deze weken thuis te zijn, omdat het er niet veilig of gezellig is.
 • Bid om Gods hulp als je deze weken thuis je schoolwerk moet maken.
 • Bid dat we zullen omzien naar mensen die eenzaam zijn en hulp nodig hebben.
 • Bid dat we in deze tijd ook andere zorgen in deze wereld niet zullen vergeten: vervolgde christenen, vluchtelingen, mensen in oorlogsgebieden.
 • Dank dat we al onze zorgen bij de Heere mogen brengen, omdat Hij voor ons zorgt.
 • Dank dat er bij de Heere Jezus een veilige Schuilplaats is en er bij Hem vergeving en genade te vinden zijn als we bij Hem schuilen.
 • Dank voor de medische zorg in ons land en voor alle mensen die daar aan het werk zijn.

Schermafbeelding 2020 03 21 om 21.30.56

Aan de slag

Gebruik de uitgebreidere verwerking om de komende dagen verder met uw kinderen in gesprek te gaan over het coronavirus en wat de Heere ons hiermee wil zeggen.

Verdieping

In deze handreiking komt het thema straf en oordeel terug. Voor een deel van onze kinderen staat dat ver van hun bed. Toch kan het goed zijn om deze vragen als denkvragen bij oudere kinderen (doelgroep 8-12 jaar) neer te leggen. Als het gaat om Gods straf, is het belangrijk om dit op te merken: dezelfde gebeurtenis kan voor verschillende mensen een verschillend doel hebben. God gebruikt soms moeilijke gebeurtenissen (zoals ziekten) om Zijn kinderen te corrigeren en hen meer op de Heere Jezus te laten lijken. De Bijbel gebruikt hiervoor het woord kastijding/bestraffing (Hebr. 12:6, 11). Gods bedoeling met ernstige gebeurtenissen of ziekten bij mensen die God niet kennen, is dat zij zich bekeren en tot Christus vluchten (vgl. Lukas 13:1-5). Wij kunnen niet voor iedereen invullen wat de Heere aan het doen is met die persoon. We kunnen met kinderen wel in gesprek gaan over deze vragen: wat is God nu in jouw leven aan het doen? Waar wil Hij jou hebben? Wat wil Hij jou leren? Waarin wil Hij jou corrigeren of uitnodigen om dingen anders te gaan zien en doen?

De volgende artikelen kunt u voorafgaand aan het gesprek met uw kinderen doorlezen. Ze geven extra duiding vanuit Gods Woord en handreikingen om met kinderen in gesprek te gaan:

We hopen dat deze handreikingen helpend zijn om met uw kinderen in gesprek te zijn over dit thema. Misschien hebt u zelf veel vragen, ervaart u onrust of onzekerheid. Zie, juist in deze lijdenstijd, op de Heiland die geneest van de meest dodelijke ziekte, namelijk de zonde. Hij is het Lam van God dat de zonde en de ziekten van de wereld gedragen heeft. Hij is nog steeds de medelijdende en biddende Hogepriester. Als we schuilen bij Hem zijn we veilig voor tijd en eeuwigheid, naar ziel en naar lichaam.

logoabc

 

Pniëlkerk

Veenendaal

Lid van de CGK

Christelijke Gereformeerde Kerken

De Pniëlkerk maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken


Webdesign: Webteur