foto-01.jpg

Coronavirus en kerkdiensten

Vanwege het coronavirus zijn de kerkdiensten slechts beperkt toegankelijk. U wordt verzocht de kerkdiensten niet te bezoeken maar via de livestream of kerkradio mee te beleven.

Gemeentelijke activiteiten
De kerkenraad heeft besloten om vooralsnog geen gemeentelijke activiteiten in het kerkgebouw toe te staan. Verenigingen en commissies worden verzocht om met maximaal 10 personen te vergaderen in afstemming met de koster.

Werk van predikant, ouderlingen diakenen en alle andere kerkelijk werkers

Bij individuele contacten vanuit pastoraat, diaconaat, jeugdpastoraal werk, damescomité, individueel vertrouwenspersonen en ander individueel bezoekwerk geldt het volgende. In al onze contacten zullen we ons beperken. Blijf aandacht aan elkaar schenken, maar wees terughoudend in het bezoeken van kwetsbare mensen. Ga alleen op bezoek als het urgent is. Overleg bij het maken van afspraken of er wederzijds geen sprake is van gezondheidsklachten die mogelijk verband houden met het virus. Als dat wel zo is, stel het bezoek dan uit of spreek, lees en bid telefonisch met elkaar. Wanneer u dat nodig vindt kunt u zelf contact zoeken met een ambtsdrager.

‘Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen’, zegt de profeet Jesaja. Dit is een heenwijzing naar de lijdende Christus. Deze woorden geven in een angstige en verwarrende tijd hoop en troost. De kerkenraad wenst u goede zondagen toe en in alles Gods nabijheid.

Pniëlkerk

Veenendaal

Lid van de CGK

Christelijke Gereformeerde Kerken

Wij zijn lid van het CGK kerkverband.


Webdesign: Webteur