foto-05.jpg

Coronavirus en kerkdiensten

U wordt verzocht zondag de erediensten niet te bezoeken. U kunt via de livestream of kerkradio de dienst meebeleven. 

Maatregelen vanwege de coronacrisis
Gezien de maatschappelijke ontwikkelen die elkaar snel opvolgen heeft de kerkenraad besloten de preventieve maatregelen die genomen zijn voor onze gemeente met betrekking tot het coronavirus aan te scherpen. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 1 juni 2020.

Diensten zondag
De diensten zullen enigszins aangepast zijn. U wordt verzocht zondag de kerk niet te bezoeken, maar mee te leven met de livestream uitzendingen of kerkradio.

Gemeentelijke activiteiten
De kerkenraad heeft besloten om gemeentelijke activiteiten in het kerkgebouw tot 1 juni 2020 te annuleren. Verenigingen, besturen van verenigingen en commissies worden verzocht om hiervoor de nodige maatregelen te nemen en dit te communiceren met de leden.

Werk van predikant, ouderlingen diakenen en alle andere kerkelijk werkers
Bij individuele contacten vanuit pastoraat, diaconaat, jeugdpastoraal werk, damescomité, individueel vertrouwenspersonen en ander individueel bezoekwerk geldt het volgende. In al onze contacten zullen we ons beperken. Blijf aandacht aan elkaar schenken, maar wees terughoudend in het bezoeken van kwetsbare mensen. Ga alleen op bezoek als het urgent is. Overleg bij het maken van afspraken of er wederzijds geen sprake is van gezondheidsklachten die mogelijk verband houden met het virus. Als dat wel zo is, stel het bezoek dan uit of spreek, lees en bid telefonisch met elkaar. Wanneer u dat nodig vindt kunt u zelf contact zoeken met een ambtsdrager.

Catechisaties
De catechisaties komen te vervallen. Met de belijdeniscatechisanten zijn al andere afspraken gemaakt.

De kerkenraad hoopt op uw begrip voor deze maatregelen die zeer uitzonderlijk zijn. 

‘Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen’, zegt de profeet Jesaja. Dit is een heenwijzing naar de lijdende Christus. Deze woorden geven in een angstige en verwarrende tijd hoop en troost. De kerkenraad wenst u goede zondagen toe en in alles Gods nabijheid.

Pniëlkerk

Veenendaal

Lid van de CGK

Christelijke Gereformeerde Kerken

Wij zijn lid van het CGK kerkverband.


Webdesign: Webteur