foto-04.jpg

Online activiteiten

De coronacrisis maakt dat we elkaar door de week niet kunnen ontmoeten. Daarom ontplooien we online activiteiten. We hopen dat de Heere deze online middelen wil zegenen tot opbouw van geloof en tot versterking van ons gemeente-zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten, zoals die vanaf deze week te beluisteren zijn. U kunt ze beluisteren via kerkradio en internet.

Dinsdagavond en vrijdagavond
Te beginnen op dinsdagavond 31 maart en op vrijdagavond 3 april zal er een uitzending via kerkradio en internet worden verzorgd. Aanvang 19 uur. Deze uitzendingen worden verzorgd door de brs. Brouwer en Kok. In de regel zullen de vaste onderdelen zijn: Schriftlezing, meditatie, kort gebed en omlijst met geestelijke liederen. De lengte van deze uitzendingen is ongeveer een half uur. De uitzending op vrijdag heeft ook het karakter van een weeksluiting.

Woensdag
Op woensdagmorgen komt de Pniël Podcast online: een goed kwartier muziek, een bijbelgedeelte met korte overdenking en gebed. Dit alles is te beluisteren en terug te luisteren via deze website of het Youtubekanaal van de Pnielkerk Veenendaal. Luister zelf, download hem en stuur hem gerust door naar uw bekenden! Lengte is ongeveer 20 minuten.

Donderdag
Op donderdag komt wekelijks de Podcast Jong Pniel online: een podcast speciaal voor jongeren. Een toegankelijke bijbeloverdenking, een kort gebed en muziek. Te beluisteren via deze website en via Youtube. Lengte is 10-12 minuten.

Pniëlkerk

Veenendaal

Lid van de CGK

Christelijke Gereformeerde Kerken

Wij zijn lid van het CGK kerkverband.


Webdesign: Webteur