Skip to main content

Cursussen

Door het jaar heen worden vanuit onze gemeente verschillende cursussen gegeven over het christelijke geloof. Deze zijn gericht op mensen die ‘gewoon’ wat meer willen weten over het christelijke geloof of geïnteresseerd zijn in het christelijke geloof.
Hieronder beschrijven we de verschillende cursussen en vertellen we ook wanneer ze gehouden worden. De eerste cursus is puur informerend en uitleggend. De tweede en derde cursus zijn voor mensen die wel weten wat het christelijke geloof is, maar wat of al meer interesse hebben in het christelijke geloof.

De cursussen worden in groepsverband gegeven. Wil je dat niet, geef het dan graag aan.

De cursussen zijn gratis. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage van 10 euro om de onkosten van de cursus te dekken. Elke cursist ontvangt het cursusboek en overig materiaal. Uiteraard zijn koffie en thee ook inbegrepen.

Cursus 1: Wat geloven christenen eigenlijk?

Onlangs is het Goede Vrijdag en Pasen geweest. Veel mensen vinden dat fijn omdat ze een lang weekend vrij hebben. Maar waar komen Goede Vrijdag en Pasen...

Lees verder

Cursus 2: Het christelijk geloof ontdekken

Mogelijk heb je cursus 1 (Wat geloven christenen eigenlijk?) al gedaan en ben je meer geïnteresseerd geraakt in het christelijke geloof. Of je bent...

Lees verder

Cursus 3: Discipelschap ontdekken

Deze cursus is een vervolg op cursus 2 (Het christelijk geloof ontdekken). We gaan meer de diepte in en leren wat het betekent om de Heere Jezus...

Lees verder