Skip to main content

Cursus 3: Discipelschap ontdekken

Deze cursus is een vervolg op cursus 2 (Het christelijk geloof ontdekken).

We gaan meer de diepte in en leren wat het betekent om de Heere Jezus te volgen.

  • Hoe doe je dat?
  • Hoe leer je dat?
  • Hoe lees je de Bijbel en dien je de Heere God in het dagelijkse leven?

Data en informatie

De cursusdata worden in overleg met cursisten bepaald. Meer informatie kun je opvragen via info@pniel.nl.