Skip to main content

Wat wij geloven

Fijn dat we elkaar via deze site ontmoeten. Graag stellen wij ons aan u, aan jou voor. De Pniëlkerk aan de Ghandistraat vormt een groep mensen van ongeveer 1200 leden die samen een christelijke gemeente vormen. Wij geloven in God en we geloven dat God ons samenbrengt in de kerk om Hem te dienen en elkaar te dienen.

Wie is God?

Hij is de Schepper van de aarde en het heelal. Let eens op de fascinerende zon en maan. Let op de oneindige hoeveelheid sterren bij een heldere nacht. Let op de wisselende luchten: morgenrood, een vriendelijk schitterende blauwe lucht of een dreigende onweersbui. Let op de wind, waarop vogels zweven. Let op de mist, regen, hagel of sneeuw. Kijk eens naar het functioneren van het menselijke lichaam. Geen mens kan al dat moois gemaakt hebben. Wij geloven dat deze God, Schepper is van uw en ons leven! Als u over deze machtige God nadenkt, zou u daar ook meer van willen weten?

Waar vinden wij God?

In de Bijbel. Daarin maakt God zich bekend aan de wereld en ook aan ons. God, de Heere vertelt ons daarin wie Hij is. Miljoenen mensen op aarde lezen er dagelijks uit. Ze vinden in de Bijbel troost en bemoediging. Wij geloven dat de Bijbel helemaal waar en betrouwbaar is. De Bijbel vertelt ons wie wij zijn. En ook hoe je gered kunt worden. We geloven dat mensen zonde doen en zondaar zijn. Daar moeten ze van verlost en gered worden. De Heere God heeft de wereld zo lief gehad dat Hij Zijn enige Zoon, de Heere Jezus Christus aan deze wereld heeft gegeven. Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Waar ontmoeten wij God?

We onmoeten de Heere in Zijn Woord, de Bijbel. Maar ook in de zondagse kerkdiensten. Dan staat Gods Woord centraal. We komen samen om God te ontmoeten en elkaar. Om stil te worden en te luisteren naar God, om samen te zingen en te bidden, om bemoedigd, getroost en gecorrigeerd te worden.

Bent u nieuwsgierig of wilt u meer weten?

Iedere zondag gaan bij ons de deuren open voor iedereen. De diensten beginnen dan om 9:30 uur en 17:00 uur. Kom eens langs (voor kinderen tot ongeveer 4 jaar is er crèche tijdens beide diensten). U kunt zich ook aanmelden voor een Bijbelcursus. Hierin kunt u in een aantal bijeenkomsten meer te weten komen over het christelijke geloof. Of bezoek de website www.abcvanhetgeloof.nl.