Skip to main content

Geschiedenis van onze gemeente

oude pnielkerkOp 8 juni 1913 werd er in de Gereformeerde Brugkerk in Veenendaal een afkondiging van de kanse; gedaan, dat ds. W. den Hengst zijn ambt als predikant van de Gereformeerde Kerken had neergelegd en zich als lid van de gemeente had onttrokken. Deze onttrekking was een gevolg van een geestelijke verandering die korte jaren geleden bij ds. Den Hengst had plaatsgevonden.  Op zondag 8 juni 1913 ging ds. Den Hengst voor in een dienst, die gehouden werd in het Lokaal voor Christelijke belangen aan het Verlaat in Veenendaal. Uit de opkomst bleek, dat het grootste deel van de leden van de Gereformeerde Kerk hun predikant, na zijn uittreding, zou gaan volgen. Acht maanden lang werden er in dit gebouwtje kerkdiensten gehouden.

Vrijdag 13 juni 1913 besloten de mannelijke leden om, samen met ds. Den Hengst, te komen tot instituering van een Gereformeerde Gemeente. Op 10 juli 1913 werd besloten grond met een huis aan te kopen aan de oostkant van de Hoofdstraat. Op 24 augustus werd gestart met de bouw van een kerk en op 29 januari 1914 werd de kerk in gebruik genomen. Het aangekochte huis werd ingericht als pastorie voor ds. Den Hengst en zijn gezin.

De kerk werd in Veenendaal de ‘Hoofdstraatkerk’ genoemd. In 1915 vertrok ds. Den Hengst naar Amsterdam. Zijn opvolger werd, na een vacaturetijd van vier maanden, ds. H. Kieviet uit Dirksland. In 1928 is ds. Kieviet op 54-jarige leeftijd onverwacht overleden. Tijdens zijn begrafenis waren de fabrieken in Veenendaal gesloten. In 1930 verbond ds. R. Kok uit Gouda zich aan de gemeente. Hij zou de gemeente tot 1958 mogen dienen, Ds. Kok heeft op de gemeente een duidelijk stempel gedrukt. Er kwam een eigen school en het gemeentelijke leven kreeg goede structuren. Het aantal verenigingen nam toe. De gemeente groeide. Er was zegen op de prediking.

ds. r. kok cgk pniel 2Op 12 januari 1950 werd ds. Kok geschorst als predikant van de Gereformeerde Gemeente. Er leefden bezwaren tegen zijn prediking met betrekking tot het zogenaamde 'welmenend aanbod van genade'. Van 1950 tot 1956 waren we een “Gereformeerde Gemeente Buiten-Verband”. Een zelfstandige gemeente, totdat de gemeente op 9 oktober 1956 besloot toe te treden tot het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het kerkgebouw kreeg als naam “Pniëlkerk”.

In 1958 vertrok ds. Kok naar Ede. Veel predikanten mochten na hem de gemeente dienen: ds. J. Keuning, ds. J. Brons, ds. P. den Hartog, ds. R. van Beek, ds. H. Korving, ds. P.D.J. Buijs, ds. D. van der Zwaag, ds. H. H. Klomp. Sinds 26 augustus 2018 mag ds. F.W. van der Rhee de gemeente dienen. In 2008 werd een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen aan de Gandhistraat.