Skip to main content

nieuwe leden

Wanneer u lid wilt worden van onze gemeente kunt u dit aangeven bij de scriba van de kerkenraad. Er wordt dan een kennismakingsafspraak met u gemaakt met de wijkouderlingen, waarin onder andere gesproken wordt over uw motivatie, betrokkenheid bij de gemeente en kerkbezoek. Het is goed dat dit gesprek plaatsvindt nadat u al enige tijd met ons hebt meegeleefd.

Als u overkomt van een zustergemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerken kan na, ontvangst van de attestatie of doopbewijzen, direct inschrijving plaatsvinden als lid van onze gemeente