foto-01.jpg

nieuwe leden

Wanneer u lid wilt worden van onze gemeente kunt u dit aangeven bij de scriba van de kerkenraad. Er wordt dan een kennismakingsafspraak met u gemaakt met de wijkouderlingen, waarin onder andere gesproken wordt over uw motivatie, betrokkenheid bij de gemeente en kerkbezoek. Het is goed dat dit gesprek plaatsvindt nadat u al enige tijd met ons hebt meegeleefd.

Als u overkomt van een zustergemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerken kan na, ontvangst van de attestatie of doopbewijzen, direct inschrijving plaatsvinden als lid van onze gemeente

Pniëlkerk

Veenendaal

Lid van de CGK

Christelijke Gereformeerde Kerken

De Pniëlkerk maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken


Webdesign: Webteur